نوآوران امین
1402/07/08
17:16
کاشی و سرامیک حافظ (#کحافظ) گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۴.۹۵) ...

کاشی و سرامیک حافظ (#کحافظ)گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۴.۹۵) درصدی فروش شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۵.۹ درصدی فروش شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۱


✅رشد ۶۲.۴۵ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0