بورس۲۴
1402/08/01
19:02
رشد ۱۱۱ درصدی سود در «پلوله»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی گاز لوله در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۳۶ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی گاز لوله در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۳۶ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۱۱۱ درصدی سود در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد. سود هر سهم نیز ۱۵۷۹ اعلام شد.


درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مورد بررسی به ۲۲۸ میلیارد تومان بالغ گردید و رشد ۱۱۵ درصدی را به ثبت رساند. سود ناخالص نیز افزایش ۱۱۸ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشت.


سود عملیاتی پلوله تا پایان شهریور به ۴۴ میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه قبل حاکی از ۱۱۷ درصدی آن است.یب
انتهای خبر

0
0