بتاسهم
1399/08/27
08:51
#وسپه بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری سپه - وسپه 26 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 13526 میلیارد تومان و ارز...

#وسپه


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری سپه - وسپه ۲۶ آبان ۱۳۹۹


پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۳۵۲۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۱۹۱۹ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:معدنی و صنعتی چادرملو - مدیریت سرمایه گذاری امید - سنگ آهن گل گهر و ملی صنایع مس ایران.


پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۷۸۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۵۲ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم #وسپه ۲۱۴۷۷ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۶ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0