بورس۲۴
1401/03/21
10:48
«غکورش» از تغییر در سود خالص گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعت غذایی کورش اعلام نمود هیات مدیره در نظر دارد با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی سرمایه شرکت را از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.

«غکورش» از تغییر در سود خالص گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعت غذایی کورش اعلام نمود هیات مدیره در نظر دارد با هدف "اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش" و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی سرمایه شرکت را از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.


افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد که در صورت تحقق این شرایط هزینه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ این شرکت به میزان ۱.۶۰۲ میلیارد ریال کاهش و سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ فوق الذکر افزایش خواهد یافت.


غکو
انتهای خبر

0
0