بورس۲۴
1400/10/29
19:06
عملکرد «وبشهر» در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت توسعه صنایع بهشهر در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۶۰ ریال داشته است.

عملکرد «وبشهر» در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت توسعه صنایع بهشهر در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۶۰ ریال داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل روند کاهشی شاهد بوده ومجموع درآمدهای عملیاتی با ۲۳ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۵۵ میلیارد تومان رسید.وبشهر
انتهای خبر

0
0