بورس۲۴
1403/04/20
15:10
«ثبهساز» در تدارک مناقصه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بهسازکاشانه تهران جهت مشارکت در ساخت دو قطعه زمین(تجمیع شده) مناقصه برگزار می کند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهسازکاشانه تهران جهت مشارکت در ساخت دو قطعه زمین(تجمیع شده) موسوم به آپادانا تهران-کاربری مسکونی-مساحت ۱۵۷۲مترمربع-شامل ۹ طبقه مسکونی،۱طبقه همکف،۲طبقه زیرزمین-زیربنای کل ۱۱.۸۱۳ مترمربع-مدت اجرای ۲۴ ماه - واقع در تهران-بلوار ناصر حجازی(فردوس غرب) خ اسپندار فرد(بهار شمالی) خ منوچهر غربی-ضلع غربی- کوچه آپادانا مناقصه برگزار می کند.


ث
انتهای خبر

0
0