نوآوران امین
1402/04/03
09:43
ماداکتو استیل کرد (#فماک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۲۵.۳۶ درص...

ماداکتو استیل کرد (#فماک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹✅افزایش ۲۵.۳۶ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۲۰.۰۵ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱


✅رشد ۱۳۱.۹۶ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0