کارگزاری آبان
1400/03/02
07:55
📊#ساوه اطلاعیه 1400/03/01 *سیمان ساوه* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منت...

📊#ساوه


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


*سیمان ساوه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0