بتاسهم
1400/03/04
11:45
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد #گوهران در اردیبهشت به سود 365 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۴۶۲,۹۵۲ میلیون ریال سو...

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید #گوهران در اردیبهشت به سود ۳۶۵ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۴۶۲,۹۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0