کارگزاری آبان
1399/08/26
14:22
📊#ثالوند اطلاعیه 99/08/26 *سرمايه گذاري مسکن الوند* 12ماهه منتهی به 99/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ 522 ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد. 81 درصد...

📊#ثالوند


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۶


*سرمایه گذاری مسکن الوند*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد.


۸۱ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0