بورس۲۴
1400/12/04
17:44
«غدیس» هم چنان نامنظم می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پاکدیس در مدت ۱۱ ماهه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«غدیس» هم چنان نامنظم می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکدیس در مدت ۱۱ ماهه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه قبل ۵۴۳ میلیارد تومان بود.

غد
انتهای خبر

0
0