بورس۲۴
1402/08/08
18:37
علت افزایش سود عملیاتی "دتولید" چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی تولیدارودر خصوص دلایل تغییرات سود عملیاتی توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی تولیدارو اظهار داشت: افزایش فروش و سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶۳۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتا به دلیل افزایش تقاضای بازار و رشد فروش و همچنین تغییر قیمت ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو و نیز کاهش نسبی تخفیفات فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

دتولید
انتهای خبر

0
0