نوآوران امین
1400/12/23
11:41
توسعه مولد نیروگاهی جهرم (#بجهرم) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۱...

توسعه مولد نیروگاهی جهرم (#بجهرم)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۱.۱۸) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۱.۴ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۵۸.۵۳ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0