کدال۳۶۰
1400/03/04
12:04
#ومعلم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت بیمه معلم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل فروش حق بیمه 2,379,463 م...

#ومعلم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه معلم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۲,۳۷۹,۴۶۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۴٪ کاهش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۶۶ را ثبت نموده است▪ ومعلم با سرمایه ثبت شده ۴,۱۹۴,۷۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۶,۳۹۴,۳۱۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۸٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۰۶ را ثبت نموده است۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۰۵:۰۵ (۷۴۸۲۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0