سهام بنیادی
1399/08/25
17:59
#درخواستی #خشرق ۹۹/۸/۲۵ 📉 حمایت اول ۱۷۱۵ 🏴‍☠ حد ضرر ۱۶۵۰ 📉 حمایت بعدی ۱۲۸۰ 🏁 هدف و مقاومت اول در صورت برگشت ۲۳۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#درخواستی #خشرق ۹۹/۸/۲۵📉 حمایت اول ۱۷۱۵🏴☠ حد ضرر ۱۶۵۰📉 حمایت بعدی ۱۲۸۰🏁 هدف و مقاومت اول در صورت برگشت ۲۳۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0