همفکران
1400/03/02
08:21
✅ مجوز افزایش سرمایه 63 درصدی #والبر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه ۶۳ درصدی #والبر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها صادر شد.


انتهای خبر

0
0