کدال۳۶۰
1400/03/02
11:49
#کزغال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت زغال سنگ پروده طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 معادل 2,187,...

#کزغال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت زغال سنگ پروده طبس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ معادل ۲,۱۸۷,۱۳۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.▪️«کزغال» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۲۴۱,۶۲۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۱:۴۹:۵۲ (۷۴۸۸۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0