کدال۳۶۰
1400/03/04
12:09
#خعمرا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین با فایل های...

#خعمرا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۰:۰۲ (۷۵۰۷۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0