کدال۳۶۰
1401/01/15
08:24
#ثاخت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بین المللی توسعه ساختمان 1401-01-15 08:24:50 (856307...

#ثاخت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ۰۸:۲۴:۵۰ (۸۵۶۳۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0