کارگزاری آبان
1399/10/07
08:21
#وبملت رشد 57 درصدی تراز عملیاتی وبملت در دوره نه ماهه بانک ملت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 242,683 میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی داشته که 34 د...

#وبملت


رشد ۵۷ درصدی تراز عملیاتی وبملت در دوره نه ماهه


بانک ملت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۲۴۲,۶۸۳ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی داشته که ۳۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در همین مدت سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری تنها ۱۹ درصد رشد کرده و به ۱۲۹,۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.


مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری در این مدت ۱۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته ۵۷ درصد بیشتر است.


همچنین تفاوت ماهانه درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های بانک در آذر ۱۴,۸۱۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته کاهش جزیی ۷ درصدی داشته است.
انتهای خبر

0
0