بورس۲۴
1400/11/30
12:03
«قشیر» از ادامه تعلیق نماد معاملاتی گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی ادامه می یابد.

«قشیر» از ادامه تعلیق نماد معاملاتی گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۰۴ ادامه می یابد.قشیر
انتهای خبر

0
0