بورس پرس
1402/09/12
00:02
برنامه افزایش سرمایه دو شرکت بورسی و فرابورسی از محل سود انباشته

دو شرکت فرانسوز یزد و شیشه همدان از برنامه افزایش سرمایه ۴۳ و ۶۴ درصدی از محل سود انباشته خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دو شرکت فرانسوز یزد و شیشه همدان از برنامه افزایش سرمایه ۴۳ و ۶۴ درصدی از محل سود انباشته خبر دادند.


بر اساس این گزارش، "کایزد" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۷۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان برس اند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال خواهد شد.


همچنین "کهمدا" درصدد است سرمایه فعلی را از ۷۵۰ میلیارد به ۱.۲۳ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و بهره مندی از معافیت مالیاتی صرف خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0