بتاسهم
1401/02/19
09:38
#تمحرکه هم تجدیدی شد گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 121,843,000,000 ریال به مبلغ 355,171,000,000 ریال از محل مازا...

#تمحرکه هم تجدیدی شد


گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شدهانتهای خبر

0
0