کدال۳۶۰
1401/03/07
20:49
#دسبحان آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو - نماد: دسبحان(سبحان) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-...

#دسبحان


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو - نماد: دسبحان(سبحان)با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۲۰:۴۹:۴۶ (۸۸۹۱۴۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0