مهدی راد
1400/03/02
22:07
صدای بر حق سهامدار کلوند و خیلی سهام های دیگر که بازگشایی منفی بالا داشتند. بنده کلوند نداشتم اما تبعیض از این واضح تر نداریم! برای اعتراض به رفت...

صدای بر حق سهامدار کلوند و خیلی سهام های دیگر که بازگشایی منفی بالا داشتند.بنده کلوند نداشتم اما تبعیض از این واضح تر نداریم!برای اعتراض به رفتار سلیقه ای ناظر هشتگ زیر را داغ کنید. شک نداشته باشید برای شما هم اتفاق می افتاد.#ناظر_بورس_قبله_عالمانتهای خبر

0
0