بورس۲۴
1401/02/17
15:12
افزایش سرمایه «وتوسم» ثبت شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام نمود افزایش سرمایه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه «وتوسم» ثبت شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام نمود افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


وتوسم
انتهای خبر

0
0