تارگت بورس
1400/09/05
22:29
#برکت اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده 1900-1800

#برکت اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده ۱۹۰۰-۱۸۰۰انتهای خبر

0
0