نوآوران امین
1400/03/04
12:47
شیرین دارو(#دشیری) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 27 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مش...

شیرین دارو(#دشیری)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۴۶,۰۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۷,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۹۲۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0