سیگنال یاب روزانه
1400/03/03
10:30
#خساپا هم شفاف سازی زد و متوقف شد دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا به طور میانگین 8/9 درصد

#خساپا هم شفاف سازی زد و متوقف شددریافت مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا به طور میانگین ۸/۹ درصد

انتهای خبر

0
0