اسمارت بورس
1400/03/04
09:22
گروه بانکی هم متعادل در حال معامله هستند #وبملت بعد از بازگشایی منفی دیروز فعلا حوالی صفر تابلو

گروه بانکی هم متعادل در حال معامله هستند


#وبملت بعد از بازگشایی منفی دیروز فعلا حوالی صفر تابلوانتهای خبر

0
0