کدال۳۶۰
1401/01/31
19:09
#وبشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت توسعه صنایع بهشهر ▪️ شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 12 ماهه منتهی به 140...

#وبشهر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت توسعه صنایع بهشهر
▪️ شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴۲۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٪ افت داشته است.▪️ «وبشهر» با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۳۴۸,۹۸۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۹:۰۹:۵۰ (۸۷۱۲۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0