آواتحلیل
1400/03/03
09:58
#بررسی_گزارش_کدال #فاراک ✅ فاراک در اردیبهشت ماه حدود 45 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 108درصد رشد و نسبت به میانگین م...

#بررسی_گزارش_کدال #فاراک✅ فاراک در اردیبهشت ماه حدود ۴۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱۰۸درصد رشد و نسبت به میانگین ماهانه ۷ ماه ابتدای سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۳۲ درصد افت داشته است.✅ جمع درآمد شرکت در ۸ ماه ابتدای سال مالی شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.📉 قیمت سهم حدود ۲۲۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱۱- درصد است.انتهای خبر

0
0