یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1400/03/03
22:41
بانک #سامان هم بالاخره تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی از طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت گرفته است .

بانک #سامان هم بالاخره تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی از طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت گرفته است .انتهای خبر

0
0