پارسیس تحلیل
1400/03/02
20:00
"#فصلی #صورت_مالی #شگویا گزارش 12 ماهه پتروشیمی تندگویان منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در فصل چهارم موفق به شناسایی 642 میلیارد تومان سود خال...

"#فصلی #صورت_مالی #شگویاگزارش ۱۲ ماهه پتروشیمی تندگویان منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در فصل چهارم موفق به شناسایی ۶۴۲ میلیارد تومان سود خالص شد. نکته مهم در این گزارش، ثبات سود آوری شرکت علارغم کاهش حاشیه سود بوده است.در نمودار فوق، روند سود خالص (میلیارد تومان) و حاشیه سود خالص فصلی نماد #شگویا بعد از انتشار گزارش ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ ( از ابتدای سال ۱۳۹۵) قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0