کدال۳۶۰
1401/03/29
17:18
#دفرا ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فراورده های تزریقی و دارویی ایران #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/29 ساعت 09:00 ...

#دفرا


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه فراورده های تزریقی و دارویی ایران #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۲۸۹🔹 سود نقدی هر سهم: ۲۱۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۳,۳۱۰,۴۴۹ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۱۷:۱۹:۴۶ (۸۹۸۶۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0