مهدی افضلیان
1400/03/02
09:44
#بازار در معاملات امروز خودرو و خساپا هیچ گونه معامله بزرگی تا به اینجای کار مشاهده نشده است. آیا دوستان از دستکاری بازار دست کشیده اند؟؟؟ @meh...

#بازاردر معاملات امروز خودرو و خساپا هیچ گونه معامله بزرگی تا به اینجای کار مشاهده نشده است.آیا دوستان از دستکاری بازار دست کشیده اند؟؟؟
@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0