کدال۳۶۰
1400/03/03
10:25
#خساپا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت ...

#خساپا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۰:۲۵:۴۵ (۷۵۰۰۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0