نوآوران امین
1401/02/10
14:05
ذوب روی اصفهان (#فروی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۸۰.۴۴) درص...

ذوب روی اصفهان (#فروی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۸۰.۴۴) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۷۲.۰۸ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۱۷۲.۰۸ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0