نوآوران امین
1401/02/29
17:47
تولیدی و صنعتی درخشان تهران(#پدرخش) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 26 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 د...

تولیدی و صنعتی درخشان تهران(#پدرخش)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۹۷,۶۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۳,۱۲۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۷۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0