کدال۳۶۰
1400/03/04
12:09
#خمحرکه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 1,079,136 میلیون...

#خمحرکه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۱,۰۷۹,۱۳۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶٪ افزایش داشته است.▪️«خمحرکه» با سرمایه ثبت شده ۵,۷۳۴,۰۸۹ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۸۰۲,۹۸۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۰:۲۲ (۷۵۰۶۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0