کارگزاری آبان
1401/03/09
15:35
📊#غناب اطلاعیه 1401/03/09 *صنعتی ناب* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۸۱ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود ۷۲,۶۰۰ درصد افزا...

📊#غناب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*صنعتی ناب*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷۲,۶۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0