کدال۳۶۰
1400/03/03
21:09
#نوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل فروش حق بیمه 1,456,205 می...

#نوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۱,۴۵۶,۲۰۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۶٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۴۹ را ثبت نموده است▪ نوین با سرمایه ثبت شده ۲,۶۲۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۲,۳۵۲,۸۴۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۳۹ را ثبت نموده است۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۲۱:۰۹:۴۸ (۷۵۰۴۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0