بورس پلنر
1400/03/04
08:30
#ونفت پس از اصلاح 41% نسبت به اوج قبلی در 20678 ریال، حال انتظار میرود با واکنش مثبت به خط میانی چنگال اندروز 50 درصد و سطح معتبر حمایتی در بازه ق...

#ونفت


پس از اصلاح ۴۱٪ نسبت به اوج قبلی در ۲۰۶۷۸ ریال، حال انتظار میرود با واکنش مثبت به خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد و سطح معتبر حمایتی در بازه قیمتی ۱۱۵۵۰ - ۱۰۳۴۵ ریال از حجم عرضه کاسته و وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با هدف ۱۷۸۶۶ ریال شود.۱۴۰۰/۳/۴@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0