کدال۳۶۰
1401/03/18
10:49
#اروند #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تاثیر افزایش نرخ سرویس های جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت پتروشیمی اروند ...

#اروند


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تاثیر افزایش نرخ سرویس های جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی اروندشرح رویداد:


با سلام


احتراما، عطف به نامه شماره ۲۵۴۳۴ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین صورتجلسه شماره ۴۸۹ شورای عالی رقابت به تاریخ ۸/۳/۱۴۰۱ در خصوص افزایش نرخ سرویسهای جانبی باستحضار می رساند با توجه به انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ شرکت پتروشیمی اروند در سامانه کدال با ثبت هزینه های سرویسهای جانبی با نرخ های جدید، به پیوست ، جدول تاثیرات مالی ناشی از این نرخ های جدید بحضورتان ارسال میگردد.
۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۰:۴۹:۴۷ (۸۹۳۸۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0