بتاسهم
1400/11/30
13:07
شرکت حمل ونقل جاده اي بين شهري کالاي مازند ترابر نکا از زیر مجموعه های #سمازن در ۱۲ماهه ۴۲ میلیارد ریال سوددخالص داشته است

شرکت حمل ونقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا از زیر مجموعه های #سمازن در ۱۲ماهه ۴۲ میلیارد ریال سوددخالص داشته است


انتهای خبر

0
0