آواتحلیل
1400/03/04
11:24
#بررسی_گزارش_کدال #خرینگ ✅ شرکت رینگ سازی مشهد در اردیبهشت با بیش از 85% رشد نسبت به فروردین به درآمد فروش 129 میلیارد تومانی دست یافت. مبلغ فروش ...

#بررسی_گزارش_کدال #خرینگ✅ شرکت رینگ سازی مشهد در اردیبهشت با بیش از ۸۵٪ رشد نسبت به فروردین به درآمد فروش ۱۲۹ میلیارد تومانی دست یافت. مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته و میانگین سال ۹۹ به ترتیب ۸۸٪ و ۶۰٪ افزایش داشته است.✅ مقدار فروش انواع رینگ سواری در اردیبهشت ۱۶۰ هزار حلقه می باشد که نسبت به ماه گذشته ۳۰٪ رشد داشته است. شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ هزار حلقه و در سال ۹۹ به طور میانگین ۲۰۰ هزار حلقه رینگ به فروش رسانده بود.✅ نرخ فروش رینگ شرکت در اردیبهشت رشد قابل توجه ۴۰ درصدی نسبت به فروردین داشت و به حدود ۳۱۰ هزار تومان به ازای هر حلقه رسید.📉 آخرین قیمت سهم حدودا ۴۷۵۰ تومان می باشد و بازدهی یک ماه اخیر آن -۴ درصد بوده است.انتهای خبر

0
0