آواتحلیل
1400/03/04
12:19
#بررسی_گزارش_کدال #شکربن ✅فروش شرکت در اردیبهشت ماه با 56 درصد رشد نسبت به فروردین به 97.3 میلیارد تومان رسیده است. ✅مقدار تولید و فروش شرکت به ت...

#بررسی_گزارش_کدال #شکربن✅فروش شرکت در اردیبهشت ماه با ۵۶ درصد رشد نسبت به فروردین به ۹۷.۳ میلیارد تومان رسیده است.✅مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب با ۴ و ۴۸ درصد رشد نسبت به فروردین به ۳۷۶۰ و ۴۲۳۵ تن رسیده است.✅نرخ فروش داخلی دوده در اردیبهشت نسبت به ماه قبل ۷ درصد رشد داشته است و به رقم ۲۳.۱ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. نرخ فروش صادراتی این محصول تغییر چندانی نداشته و برابر با ۲۲.۲ میلیون تومان در هر تن گزارش شده است.✅مجموع فروش شرکت در دو ماه ابتدای سال جاری به رقمی بالغ بر ۱۵۹ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۸۰ درصد رشد را نشان می دهد.قیمت سهم در این لحظه برابر با ۶۸۲۷ تومان بوده (صف فروش ۲.۵ میلیونی) و در یک ماهه گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0