بورس۲۴
1402/11/01
15:08
بررسی علت افزایش سود عملیاتی "لابسا" در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت آبسال در خصوص دلایل افزایش سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصدی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۹.۳۰ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت آبسال در خصوص دلایل افزایش سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصدی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۹.۳۰ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل اظهار داشت: همانطور که در تمام اطلاعیه ها و صورت های مالی و گزارش های تفسیری سال ۱۴۰۱ ذکر شده بود، کاهش سود عملیاتی به علت فشار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت های کالای شرکت های لوازم خانگی برتر بدون توجه به افزایش قیمت های مواد اولیه و تورم حاکمه بود که متاسفانه آبسال نیز جزو آن ها محسوب شده بود.

لابسا
انتهای خبر

0
0