کارگزاری آبان
1400/03/04
08:03
📊#غدشت اطلاعیه 1400/03/03 *دشت مرغاب* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

📊#غدشت


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*دشت مرغاب*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
انتهای خبر

0
0