کدال۳۶۰
1400/09/09
16:12
#فروژ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/03/31 ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 معادل 1,328,969 میل...

#فروژ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ معادل ۱,۳۲۸,۹۶۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱٪ افزایش داشته است.▪️«فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۴۴۶,۸۹۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۶۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۶:۱۴:۵۴ (۸۲۴۸۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0